Útvar zdravotnej starostlivosti

 • MUDr. Daniel Magula CSc. (Námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti)

  037/ 6941 247
  magula@snzobor.sk

 • Mgr. Zdenka Čavarová (Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť)

  037/ 6941 114, 264
  cavarova@snzobor.sk


 • Soňa Hazuchová (Sekretariát útvaru zdravotnej starostlivosti)

  037/ 7886 287
  sekretlzs@snzobor.sk


 • Kristína Šranková (Sociálny pracovník)

  037/ 7886 179
  srankova@snzobor.sk