GERIATRICKÉ ODDELENIE

primár oddelenia
MUDr. Danica Pavlíková
037/ 6941 262

vedúca sestra
Mgr. Stanislava Čavojská
037/ 6941 285

Oddelenie
Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 189
Dokumentácia: 037/ 6941 288

lekár
MUDr. Mária Čechová, PhD.

037/ 6941 260

lekár
MUDr. Kristína Šuhajdová

037/ 6941 260

lekár
MUDr. Miroslava Valachová

037/ 6941 289