REUMATOLOGICKÁ A OSTEOLOGICKÁ AMBULANCIA

lekár
MUDr. Gertrúda Ďalogová

dalogova@snzobor.sk
037/ 6941 119

sestra
Alena Tujvelová

tujvelova@snzobor.sk
037/ 6941 119

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Odbery bio materiálu
7:00 - 8:00

Koziliárne vyšetrenia
13:00 - 15:00

Telefonická konzultácia
11:00 – 13:00