ENDOSKOPICKÉ ODDELENIE

lekár
MUDr. Alena Kočalková

kocalkova@snzobor.sk
037/ 6941 120

vedúca sestra
Mgr. Andrea Gálová

galova@snzobor.sk
037/ 6941 120

sestra
Mgr. Edita Králová

kralova@snzobor.sk
037/ 6941 120

Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny
pon – pia
7:00 – 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky