Oddelenie klinickej biochémie

 • MUDr. Daniel Magula, CSc.(primár)

  037/ 6941 173
  magula@snzobor.sk

 • Bc. Silvia Vinklerová (vedúci laborant)

  037/ 6941 173
  vinklerova@snzobor.sk

 • Ing. Gabriela Vaverková (laboratórny diagnostik)

  037/ 6941 173
  vaverkova@snzobor.sk

 • biochémia, laboratórium

  037/ 6941 163

 • príjem materiálu

  037/ 6941 121

 • hematológia

  037/ 6941 511

Oddelenie funkčnej diagnostiky

 • MUDr. Bohumil Matula (primár oddelenia)

  037/ 6941 267
  matula@snzobor.sk

 • Mgr. Andrea Gálová (vedúca sestra)

  037/ 6941 120
  galova@snzobor.sk

 • difúzia

  037/ 6941 213

 • spirometria, FeNO- NIOX

  037/ 6941 211

 • EKG

  037/ 6941 501

 • pracovisko spánkovej medicíny

  037/ 6941 267
  spanok@snzobor.sk

Rádiologické oddelenie

 • MUDr. Jana Zeleňáková (primár oddelenia)

  037/ 6941 164
  zelenakova@snzobor.sk

 • Bc. Gejza Horváth (vedúci rádiologický technik)

  037/ 6941 149 a 037 6941 165
  horvath@snzobor.sk

 • denzitometria

  037/ 6941 157

 • sonografia, echokardiografia

  037/ 6941 151

 • RTG pracovisko I. - SWISSRAY

  037/ 6941 147

 • RTG pracovisko II. - DIGIX

  037/ 6941 165

 • sonografia II.

  037/ 6941 171

 • popisovňa snímkov

  037/ 6941 149

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

 • Daniela Vojteková (vedúci nutričný terapeut)

  037/ 6941 168
  vojtekova@snzobor.sk

 • Judita Vargová (nutričný terapeut)

  037/ 6941 225
  judita.vargova@snzobor.sk

 • jedáleň zamestnancov

  037/ 6941 188

 • kuchyňa

  037/ 6941 241

 • Zuzana Zuzíková (skladník)

  037/ 6941 225

 • Svetlana Veselá (stravovací referent skladník )

  037/ 6941 225

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

 • MUDr. Jana Pleidelová (primár oddelenia)

  037/ 6941 513
  pleidelova@snzobor.sk

 • Mgr. Miriama Balážiová (vedúci fyzioterapeut)

  037/ 6941 229
  balaziova@snzobor.sk

 • pracovňa fyzioterapeutov

  037/ 6941 229

 • laser, ambulancia FRO

  037/ 6941 513

 • liečebná telesná výchova

  037/ 6941 230

Endoskopické oddelenie

 • MUDr. Alena Kočalková (vedúci lekár oddelenia)

  037 6941 120
  kocalkova@snzobor.sk

 • Mgr. Andrea Gálová

  037/ 6941 120
  galova@snzobor.sk

 • Mgr. Edita Králová

  037/ 6941 120
  kralova@snzobor.sk

 • vyšetrovňa

  037/ 6941 120