AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE 1

lekár
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

berzinec@snzobor.sk
037/ 6941 246

lekár
MUDr. Helena Kuzmová

kuzmova@snzobor.sk
037/ 6941 139

lekár
MUDr. Lucia Doláková

dolakova@snzobor.sk
037/ 6941 271

sestra
Mgr. Silvia Slamková

slamkova@snzobor.sk
037/ 6941 139

sestra
Ingrid Kellnerová

kellnerova@snzobor.sk
037/ 6941 271

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 13:45

13:00 - 13:30
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Telefonická konzultácia
8:00 - 9:00