Ekonomicko prevádzkový útvar

 • Mgr. Zdenko Svoboda, MBA (Ekonomicko-prevádzkový námestník)

  037/ 6941 182
  svoboda@snzobor.sk

 • Ing. Daniela Vaneková (Vedúci ekonóm a Referent rozpočtu a tvorby cien)

  037/ 6941 276
  vanekova@snzobor.sk

 • Mgr. Zdenka Dičérová (Oddelenie účtovnej evidencie)

  037/ 6941 154 037/ 6941 333
  dicerova@snzobor.sk

 • Ing. Emília Civáňová (Referát účtárne)

  037/ 6941 154 ,037/ 6941 333
  civanova@snzobor.sk

 • Mgr. Jana Morvay (Referát operatívno-technickej evidencie majetku)

  037/ 6941 154, 037/ 6941 333
  morvay@snzobor.sk

 • Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami - Soňa Cigániková

  037/ 6941 264
  ciganikova@snzobor.sk

 • Mgr. Kristína Dudová

  037/ 6941 264
  dudova@snzobor.sk

Ekonomicko prevádzkový útvar

 • Iveta Valachyová (Prijímacia kancelária)

  037/ 6941 261
  valachyova@snzobor.sk

 • Tatiana Jakabová (Referát pokladne a Referát bytového hospodárstva)

  037/ 6941 160
  jakabova@snzobor.sk

 • Dana Zůrková (Knižnica a Referát registratúry - archív)

  037/ 6941 217 (knižnica), 037 6941 166 (referát registatúry – archív)
  zurkova@snzobor.sk

 • Ing. Pavol Blahovský (Referánt energetiky a zdravotnickych a technických zariadení)

  037/ 6941 284
  blahovsky@snzobor.sk

 • Daniela Gažová (Referát nákupu a verejmého obstarávania)

  037/ 6941 384
  gazova@snzobor.sk

Ekonomicko prevádzkový útvar

 • Ľudmila Illášová (Sklad)

  037/ 6941 214
  illasova@snzobor.sk

 • Milan Ťažár (Referát zásobovania)

  037/ 6941 249

 • Mgr. Magdaléna Magulová - odborný zástupca (Verejná lekáreň)

  037/ 6941 124
  magulova@snzobor.sk

 • Juraj Gažo - vedúci prevádzky (Prevádzka a údržba Zobor a Horné Lefantovce)

  037/ 6941 156
  gazo@snzobor.sk

 • Informačná kancelária a ústredňa

  037/ 6941 111

 • Údržba

  037/ 6941 249

 • Kotolňa

  037/ 6941 235

 • Práčovňa

  037/ 6941 269