ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE

Oddelenie
Hematológia: 037/ 6941 511
Laboratórium: 037/ 6941 163
Príjem materiálu: 037/ 6941 121

primár oddelenia
MUDr. Daniel Magula, CSc.

037/ 6941 173

vedúci laborant
Bc. Silvia Vinklerová

037/ 6941 173

laboratórny diagnostik
Ing. Gabriela Vaverková

037/ 6941 173