AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE 2

lekár
MUDr. Gabriela Chowaniecová PhD.

chowaniecova@snzobor.sk
037/ 6941 141

sestra
Zuzana Magáthová

magatova@snzobor.sk
037/ 6941 141

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 13:45

13:00 - 13:30
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Telefonická konzultácia
12:00 - 13:00