DENZITOMETRIA

Pacienti sa môžu objednať na RTG pracovisku.
037/6941 165

primár oddelenia
MUDr. Jana Zeleňáková

037/ 6941 164

vedúci rádiologický technik
Bc. Gejza Horváth

037/ 6941 165 | 149