ODDELENIE FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY

Oddelenie
Difúzia: 037/ 6941 213
Spirometria: 037/ 6941 211
Spánková medicína: 037/ 6941 267
EKG: 037/ 6941 501

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Telefonická konzultácia

13:00 - 14:00

primár
MUDr. Bohumil Matula

037/ 6941 267

vedúca sestra
Mgr. Andrea Gálová

037/ 6941 120