• MUDr. Plamen Kabaivanov (Riaditeľ)

  037/ 6941 227
  riaditel@snzobor.sk

 • Ing. Katarína Griesbachová (Sekretariát riaditeľa)

  037/ 6941 227
  sekretariat@snzobor.sk

 • Katarína Martišková
  (Referát kontroly a interných auditov a Referát systému manažérstva kvality – manažér kvality)

  037/ 6941 132
  martiskova@snzobor.sk

 • Mária Vargová (Referát personálnej agendy)

  037/ 6941 270
  vargova@snzobor.sk

 • Nina Valigurská (Referát mzdovej učtárne)

  037/ 6941 223
  valigurska@snzobor.sk
  mzdy@snzobor.sk

 • Imrich Balogh (vedúci oddelenia) - administrátor KNIS (Oddelenie informatiky)

  037/ 6941 110
  balogh@snzobor.sk


 • Milan Hlavačka (Referát správy HW a SW)

  037/ 6941 153
  hlavacka@snzobor.sk


 • Referát administrácie NIS

  Mgr. Stanislava Paulovičová
  037/ 6941 181
  paulovicova@snzobor.sk

  Mgr. Stanislava Čavojská
  037/ 6941 285
  cavojska@snzobor.sk

 • Ing. Roman Bystriansky (Referát BOZP a PO)

  0903 743 879


 • Ing. Katarína Griesbachová (Zodpovedná osoba DPO)

  037/ 6941 227
  griesbachova@snzobor.sk


 • Mgr. Zdenko Svoboda, MBA (RISK manažér)

  037/ 6941 182
  riskmanazer@snzobor.sk