Oddelenia SVaLZ

Echo- Sono

Echo - Sono

Telefón Primár oddelenia:       037/ 6941 164
Telefón Vedúci rádiologický techhnik:  037/ 6941 165
 
Primár oddelenia MUDr. Zeleňáková Jana  
Vedúci rádiologický technik Bc. Horváth Gejza  
       
Budova A      
       
       

 

              

 

 

 

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com