Oddelenia SVaLZ

Denzitometria

Denzitometria

Telefón Primár oddelenia:      037/ 6941 164
Telefón Vedúci laborant: 037/ 6941 149
 
Primár oddelenia MUDr. Zeleňáková Jana  
Vedúci laborant Bc. Horváth Gejza  
       
Budova A