Kontakty

Menný telefónny zoznam

 

Telefónny zoznam Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.

 

 

Menný telefónny zoznam

 
 Priezvisko  Meno  Titul  Klapka  Priama linka
 Andrísková Depešová  Marcela  MUDr.  289  037 6941 289
 Bachanová  Terézia    128  037 6941 128
 Balážiová  Anna    111  037 6941 111
 Balážiová  Miriama  Bc.  229, 230  037 6941 229, 230
 Balážová  Ľudmila  Mgr.  505  037 6941 505
 Balogh  Imrich    110  037 6941 110
 Beržinec  Peter  doc., MUDr., CSc.,  246, 139  037 6941 246
 Blahovský  Pavol  Ing.  284  037 6941 284
 Bugárová  Miroslava  MUDr.  221, 164  037 6941 221, 164
 Bukovinová  Lucia  Mgr.  127  037 6941 127
 Cigániková  Soňa    143  037 6941 143
 Cilingová  Erika    140  037 6941 140
 Cintavá  Daniela    119  037 6941 119
 Civáňová  Emília  Ing.  154  037 6941 154
 Čavarová  Zdenka  Mgr.  139, 114  037 6941 114
 Čavojská  Stanislava  Mgr.  285  037 6941 285
 Dičérová  Zdenka  Mgr.  162  037 6941 162
 Doláková   Lucia   MUDr.   271   037 6941 116 
 Dudášová  Jana  MUDr.  242  037 6941 242
 Dudová  Kristína  Mgr.  279  037 6941 279
 Ďalogová  Gertrúda  MUDr.  119  037 6941 119
 Garajová  Ingrid   MUDr.  281   037 6941 281 
 Gáliková  Jana  MUDr.  122  037 6941 122
 Gálová  Andrea  Mgr.  120  037 6941 120
 Gažo  Juraj    156  037 6941 156
 Gažová  Daniela    384  037 6941 384
 Gregorová  Ivana  MUDr.  146  037 6941 146
 Griesbachová  Katarína  Bc.  227  037 6941 227
 Hazuchová  Soňa    287  037 6941 287
 Hečková  Zuzana  PharmDr.  274  037 6941 274
 Henzel  Žigmund  MUDr.  236  037 6941 236
 Hlavačka  Milan    153  037 6941 153
 Horváth  Gejza  Bc.  149  037 6941 167
 Hrdlicová  Helena    225  037 6941 225
 Chlebo  Peter  MUDr., PhD.,  231  037 6941 231
 Chowaniecová  Gabriela  MUDr.  141, 126  037 6941 141, 126
 Illášová  Ľudmila    214  037 6941 214
 Ilavská  Katarína  MUDr.  289  037 6941 289
 Jakabová  Tatiana    160  037 6941 160
 Kabaivanov  Plamen  MUDr.  272  037 6941 272
 Kákošová  Iveta  Bc.  115  037 6941 115
 Kmeťo  Michal  MUDr., MPH  144, 118  037 6941 144, 118
 Kočalková  Alena  MUDr.  242  037 6941 242
 Košturiaková  Gabriela  MUDr.  185  037 6941 185
 Kováčová  Darina  MUDr.  260  037 6941 260
 Kráľová  Edita  Mgr.  120  037 6941 120
 Kuzmová  Helena  MUDr.  139  037 6941 139
 Lenčešová  Bernadeta  MUDr.  289  037 6941 289
 Lendelová  Marta    126  037 6941 126
 Lievajová  Vladimíra  MUDr.  148  037 6941 148
 Mačkay  Pavel    178  037 6941 178
 Magula  Daniel  MUDr., CSc.  247  037 6941 247
 Magulová  Magdaléna  Mgr.  124  037 6941 124
 Majerník  Stanislav  MUDr.  212  037 6941 212
 Majerníková  Gabriela  MUDr.  152, 213  037 6941 152
 Martišková   Katarína    132  037 6941 132 
 Masár  Otto  prof. MUDr., PhD.   210   037 6941 210
 Matula  Bohumil  MUDr.  267, 367  037 6941 267
 Morvay  Jana  Mgr.  176  037 6941 176
 Murgaš  Ján  MUDr.  210  037 6941 210
 Nagyová  Michalela  MUDr.  260  037 6941 260
 Norouzi  Alireza  MUDr.  258  037 6941 258
 Orolínová  Lucia  MUDr.  115, 133  037 6941 115
 Palicová  Magdaléna  MUDr.  133  037 6941 133
 Paulovičová  Stanislava  Mgr., PhD.  181  037 6941 181
 Pavlíková  Danica  MUDr.  262  037 6941 262
 Pavlíková  Katarína  MUDr.  260  037 6941 260
 Pleidelová  Jana  MUDr.  513  037 6941 513 
 Sabová  Renáta  Mgr.  138  037 6941 138
 Szabóová  Stanislava  MUDr.  289, 273  037 6941 289, 273
 Selický   Peter  MUDr.  131, 113  037 6941 113
 Šabíková  Henrieta  Mgr.  274  037 6941 274
 Šabová  Jana  Mgr.  125  037 6941 125
 Šalkovský  Jaroslav  MUDr.  210  037 6941 210
 Šafár  Štefan  MUDr.  181  037 6941 120
 Šranková  Kristína    179  037 6941 179
 Štefánková  Zuzana    221  037 6941 221
 Strhan  Marián  MUDr.  115, 126  037 6941 115, 126
 Svoboda  Zdenko  Mgr., MBA  182  037 6941 182
 Levická  Nina  MUDr.  148  037 6941 148
 Ťažár  Milan    249  037 6941 249
 Ťažárová  Margita    144  037 6941 144
 Turzová  Mária  MUDr.  224  037 6941 224
 Uharčeková  Petra  MUDr.  210  037 6941 210
 Urbanová  Jana  Mgr.  274  037 6941 274
 Valachyová  Iveta    261  037 6941 261
 Valigurská  Nina    223  037 6941 223
 Vaneková  Daniela  Ing.  278  037 6941 278
 Vargová  Judita    225  037 6941 225
 Vargová  Mária    270  037 6941 270
 Vaverková  Gabriela  Ing.  173  037 6941 173
 Vojteková  Daniela    168  037 6941 168
 Weber  Jozef  MUDr., MPH  265  037 6941 260
 Zakucia  Martin  MUDr.  242  037 6941 197
 Zeleňáková  Jana  MUDr.  164   037 6941 164
 Zůrková  Dana    217  037 6941 217
         
Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com