Oddelenia SVaLZ

Telefón Primár oddelenia:      037/ 6941 513
Telefón Vedúci fyzioterapeut: 037/ 6941 229
 
Primár oddelenia MUDr. Pleidelová Jana  
Vedúci oddelenia Bc. Balážiová Miriama  

 

  Budova B  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com