Oddelenia SVaLZ

Telefón Primár oddelenia: 037/ 6941 236
Telefón Vedúci laborant: 037/ 6941 120
 
Poverená vedúca oddelenia      MUDr. Kočálková Alena  
Vedúca sestra Mgr. Gálová Andrea  

 

  Budova B  
 

 


  

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com