Oddelenia SVaLZ

 

Oddelenie EKG

 

Telefón Primár oddelenia:  037/ 6941 267
Telefón Vedúca sestra:  037/ 6941 211
 
Primár oddelenia  MUDr. Matula Bohumil  
Vedúca sestra  Mgr. Gálová Andrea   

 

  Budova B  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com