Oddelenia SVaLZ

Telefón Primár oddelenia:      037/ 6941 267
Telefón Vedúca sestra: 037/ 6941 120
 
Primár oddelenia MUDr. Matula Bohumil  
Vedúca sestra Mgr. Gálová Andrea  

 

  Budova B  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com