Oddelenia SVaLZ

Telefón Primár oddelenia:      037/ 6941 173
Telefón Vedúci laborant: 037/ 6941 173
 
Primár oddelenia MUDr. Magula Daniel, CSc.  
Vedúca oddelenia Vinklerová Silvia  
Laboratórny diagnostik Ing. Vaverková Gabriela

 

  Budova D  
 

 [creativegallery id="x"]


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com