Oddelenia SVaLZ


Rádiologické oddelenie

Telefón Primár oddelenia:       037/ 6941 164
Telefón Vedúci rádiologický technik:  037/ 6941 165
 
Primár oddelenia MUDr. Zeleňáková Jana  
Vedúci rádiologický technik Bc. Horváth Gejza  
       
Budova A