Lôžkové oddelenia

Poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu, s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie pre dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku.

Telefón Primár oddelenia:    037/ 6941 258
Telefón Vedúca sestra: 037/ 6941 505
 
Primár oddelenia MUDr. Norouzi Alireza  
Vedúca sestra Mgr. Balážová Ľudmila  

 

  Budova A  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com