Lôžkové oddelenia

.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny ŠN sv. Svorada Zobor n.o. poskytuje liečbu pacientom s ochoreniami pľúc, ktoré progredujú do štádia vyžadujúceho použitie postupov intenzívnej medicíny. Liečebnú starostlivosť poskytujeme tiež pacientom s mimo pľúcnymi ochoreniami, ktoré sa manifestujú zlyhaním respiračného systému. Na našom oddelení sú hospitalizovaní pacienti nielen z Nitrianskeho kraja, ale v spolupráci s okolitými pneumologickými oddeleniami poskytujeme špecializovanú starostlivosť aj pre široký región prirodzenej spádovej oblasti našej nemocnice.

Oddelenie má sedem lôžok. Tieto sú vybavené monitormi vitálnych funkcii, umelú pľúcnu ventiláciu zabezpečujeme modernými servoventilátormi. Špecializujeme sa na využitie metodiky neinvazívnej ventilačnej podpory, jej zdokonaľovanie je jednou z priorít nášho oddelenia. U indikovaných pacientov po prekonaní kritického štádia ochorenia túto formu liečby predpisujeme i na použitie v domácich podmienkach. 

Zabezpečujeme kardio-pulmonálnu resuscitáciu a následnú po resuscitačnú starostlivosť pacientom všetkých oddelení našej nemocnice. Vykonávame kanyláciu centrálnych žíl a zavádzanie centrálnych žilových katétrov.

Poskytujeme anestetickú starostlivosť pri realizovaných invazívnych diagnostických a liečebných výkonoch- endoskopické vyšetrenia, drenáže pohrudničnej dutiny atď. podľa potrieb jednotlivých oddelení nemocnice. Vykonávame predoperačné anestéziologické vyšetrenia a algeziologické vyšetrenia. 

Pre našich pacientov zabezpečujeme komplexnú individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť. 

Telefón Primár oddelenia: 037/ 6941 281
Telefón Zástupca primára: 037/ 6941 210
Telefón Vedúca sestra: 037/ 6941 216
Telefón Službukonajúci lekár: 037/ 6941 210
Telefón Inšpekčná izba sestier:                037/ 6941 233
 
Primár oddelenia MUDr. Garajová Ingrid  
Zástupca primára MUDr. Šillerová Iveta
Vedúca sestra Bc. Jarmila Torišková  

 

  Budova A  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com