Lôžkové oddelenia

Oddelenie Pneumoftizeológie I.

 

Oddelenie poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť pre pacientov s nešpecifickými ochoreniami pľúc, ako aj pre pacientov s pľúcnou aj mimopľúcnou tuberkulózou.
Ide najmä o pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, bronchiálnou astmou, zápalovými ochoreniami pľúc a pohrudnice. Zameriavame sa tiež na diagnostiku nádorových ochorení pľúc, ako aj ďalšou starostlivosťou o týchto pacientov v spolupráci s oddelením klinickej onkológie.

Telefón Primár oddelenia: 037/ 6941 185
Telefón Vedúca sestra: 037/ 6941 181
 
Primár oddelenia MUDr. Košturiaková Gabriela  
Vedúca sestra Mgr. Paulovičová Stanislava PhD.  

 

  Budova B  
 

 


 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com