Ambulancie

Telefón Lekár:   037/ 6941 288                  
Telefón sestra:           037/ 6941 288              
                   
Ordinačné hodiny:                  
Pondelok   11:00 - 15:00              
Utorok   11:00 - 15:00              
Piatok   08:00 - 15:00              
Odbery biologického materiálu   07:00 - 08:00              
Konzíliá na lôžkových oddeleniach,
administratívna činnosť
  14:00 - 15:00              
Obedná prestávka   12:30 - 13:00              
                   
        MUDr. Pavlíková Danica           
Lekári       MUDr. Weber Jozef, MPH          
        MUDr. Norouzi Alireza          
                   
Sestra                Mgr. Vargová Zlatica           
                   
Geriatrická konziliárna služba
(určená lekárom NSK) MUDr. Pavlíková
                 
Utorok     07:00 - 10:00   DSS Nitrava, Borinka, Viničky           
Štvrtok    13:00 - 15:00   SSSZ Mesta Nitry - Senior Zobor          
                   
       
Budova A      
       
       

 

              

 

 

 

 

 

 

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com