Ambulancie

Telefón Lekár: 037/ 6941 144
Telefón sestra: 037/ 6941 144
 
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:30 - 14:30  
Utorok -  
Streda 07:30 - 13:30  
Štvrtok  -  
Piatok 07:30 - 14:30  
 
     
Lekári MUDr. Michal Kmeťo, MPH  
Sestra Ťažárová Margita  
       
Budova A