Všeobecné
Displaying 1 - 20 of 223
Poradové číslo Dátum Zverejnenia Poznámky Súbor ID
2021-81-0001 2021-01-05 Pharmacare Slovakia, s.r.o., 951 17 Cabaj-Čápor 50 2021-81-0001.pdf 1
2021-81-0002 2021-01-05 EGAMED s.r.o., 922 31 Ratnovce 4 2021-81-0002.pdf 2
2021-81-0003 2021-01-05 MEDIST s.r.o., Petrušovského 4, 06601 Humenné 2021-81-0003.pdf 3
2021-81-0004 2021-01-05 MESSER TATRAGAS s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratis 2021-81-0004.pdf 4
2021-81-0005 2021-01-05 ZDRAVZAR s.r.o., Chorvátska 67, 900 26 Slov. Grob 2021-81-0005.pdf 5
2021-81-0006 2021-01-05 Datalan a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 2021-81-0006.pdf 6
2021-81-0007 2021-01-05 Slov.leg.metrológia,Hviezdoslavova 31. B. Bystrica 2021-81-0007.pdf 7
2021-81-0008 2021-01-05 ITSK, F. Mojtu 22, 949 01 Nitra 2021-81-0008.pdf 8
2021-81-0009 2021-01-05 Zsl.vodár.spol. Nábrežie za hydrocen.4, 949 60 Nit 2021-81-0009.pdf 9
2021-81-0010 2021-01-05 Viesmann,s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratis 2021-81-0010.pdf 10
2021-81-0011 2021-01-19 Donoci s.r.o., Pražská 4, 678 01 Blansko, ČR 2021-81-0011.pdf 11
2021-81-0012 2021-01-19 PG TRADING, spol.s.r.o., Novozámocká 207, 951 12 I 2021-81-0012.pdf 12
2021-81-0013 2021-01-19 REVIS-SERVIS s.r.o., Na Priehon 2A, 949 05 Nitra 2021-81-0013.pdf 13
2021-81-0014 2021-01-19 REVIS-SERVIS s.r.o., Na Priehon 2A, 949 05 Nitra 2021-81-0014.pdf 14
2021-81-0015 2021-01-19 Jozef Kmotorka,s.r.o., Kuzmányho 1593, 955 01 Topo 2021-81-0015.pdf 15
2021-81-0016 2021-01-19 Hornbach SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 2021-81-0016.pdf 16
2021-81-0017 2021-01-19 REVIS-SERVIS s.r.o., Na Priehon 2A, 949 05 Nitra 2021-81-0017.pdf 17
2021-81-0018 2021-01-19 ITSK, F. Mojtu 22, 949 01 Nitra 2021-81-0018.pdf 18
2021-81-0019 2021-01-19 REVIS-SERVIS s.r.o., Na Priehon 2A, 949 05 Nitra 2021-81-0019.pdf 19
2021-81-0020 2021-01-19 Homegym s.r.o., Na Záhradách 2A, 690 02 Břeclav, Č 2021-81-0020.pdf 20