Displaying 1 - 20 of 503
Poradové číslo Dátum Zverejnenia Poznámky Súbor ID
2014-81-0001 09.01.2014 MERTEX s.r.o. Pražská 13, 949 01 Nitra 1
2014-81-0002 09.01.2014 BIO G s.r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava 2
2014-81-0003 09.01.2014 ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra 3
2014-81-0004 15.01.2014 Slov. leg. metrológia Hviezdoslavova 31, B. Bystri 4
2014-81-0005 15.01.2014 ATEVI Dlhá 51, 949 01 Nitra 5
2014-81-0006 15.01.2014 Vlan s.r.o. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 6
2014-81-0007 15.01.2014 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Na Priehon 875, Nitra D.K 7
2014-81-0008 15.01.2014 REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Na priehon, NR D. krškany 8
2014-81-0009 15.01.2014 3p Slúži Vám Mlynská 27, 925 21 sládkovičovo 9
2014-81-0010 15.01.2014 HaS Bitra spol.s.r.o. Široká 21, 949 05 Nitra 10
2014-81-0011 15.01.2014 ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra 11
2014-81-0012 15.01.2014 Sarana Pharm,s.r.o. Ligetská 2, 972 51 Handlová 12
2014-81-0013 15.01.2014 Banchem s.r.o. Rybný trh 9, Dunaj. Streda 13
2014-81-0014 16.1.2014 Banchem,s.r.o. Rybný trh 9, Dunaj. Streda 14
2014-81-0015 16.1.2014 Banchem,s.r.o. Rybný trh 9, Dunaj. Streda 15
2014-81-0016 16.1.2014 Banchem,s.r.o. Rybný trh 9, Dunaj. Streda 16
2014-81-0017 16.1.2014 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 010 09 Žilina 17
2014-81-0018 16.1.2014 L.M.J.Salamander s.r.o. Pražská 15, 949 01 Nitra 18
2014-81-0019 20.1.2014 Nábytok R studio s.r.o. Rybníkova 14, 917 01 Trnav 19
2014-81-0020 20.1.2014 THUASNE SK,s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava 20