Displaying 1 - 20 of 333
Poradové číslo Dátum Zverejnenia Poznámky Súbor ID
2012-81-0001 02.01.2012 ATEVI Iveta Harvanová, Nitra 6
2012-81-0002 02.01.2012 TERMOTLAK J.Šafárik, Výčapy Opatovce 7
2012-81-0003 04.01.2012 A.C.T.s.r.o. Jaskyňova 9, Nitra 8
2012-81-0004 04.01.2012 Slov.legálna metrológia Kmeťkova 3, Nitra 9
2012-81-0005 05.01.2012 ITSK, F. Mojtu 22, Nitra 10
2012-81-0006 05.01.2012 VAMEL Ing. Vajíček Panská dolina 80, Nitra 11
2012-81-0008 10.01.2012 Roche Slovensko s.r.o. Cintorínska 3, Bratislava 12
2012-81-0014 10.01.2012 Banchem,s.r.o. Rybný trh 332, D. Streda 13
2012-81-0015 11.01.2012 PATRIA I Vápenícka 8 Prievidza 14
2012-81-0007 10.01.2012 ŠEVT a.s. Štúrova 33, Nitra 15
2012-81-0009 10.01.2012 ŠEVT a.s. Štúrova 33, Nitra 16
2012-81-0010 10.01.2012 ŠEVT a.s. Štúrova 33, Nitra 17
2012-81-0011 10.01.2012 ŠEVT a.s. Štúrova 33, Nitra 18
2012-81-0012 10.01.2012 Banchem,s.r.o. Rybný trh 332, D. Streda 19
2012-81-0013 10.01.2012 Banchem,s.r.o. Rybný trh 332, D. Streda 20
2012-81-0017 16.01.2012 Slov.legálna metrológia Hviezdoslavova, B.Bystrica 21
2012-81-0018 16.01.2012 Roche Slovensko s.r.o. Cintorínska3, Bratislava 22
2012-81-0019 17.01.2012 MR Diagnostic,s.r.o. Račianska 72, Bratislava 23
2012-81-0020 17.01.2012 ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra 24
2012-81-0021 19.01.2012 Jozef Bennár Hájske 69 25