Verejné obstarávanie - PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov:                     Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Štát:                         Slovenská republika

Zastúpená:               Ing. Erika Chudá, riaditeľ

IČO:                          37971832

WEB:                        www.snzobor.sk

Kontaktná osoba:   Daniela Gažová

tel.                            037/6941384

fax.                           037/6510616

e-mail:                      gazova@snzobor.sk

 

 

 

 

Created by: Imrich Balogh © 2013 - 2015 Všetky práva vyhradené !