Verejné obstarávanie - PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov:                     Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Štát:                         Slovenská republika

Zastúpená:               Ing. Erika Chudá, riaditeľ

IČO:                          37971832

WEB:                        www.snzobor.sk

Kontaktná osoba:   Daniela Gažová

tel.                            037/6941384

fax.                           037/6510616

e-mail:                      gazova@snzobor.sk

 

 

 

[ 1 2 3 4 ]
Celkový počet záznamov: 67
stránka 1 z 4
strán: 
ID 6 
Názov Zákazky Výzva na predkladanie cenových ponúk 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - okno - lekárska izba..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 19.9.2013 
Poznámky  
 
ID 7 
Názov Zákazky  
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia  
Poznámky  
 
ID 9 
Názov Zákazky Informácia o vyhodnotení CP, plastové okno -lekárska izba 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Informácia o vyhodnotení cenových ponúk - okno lekárska izba..doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 20.9.2013 
Poznámky  
 
ID 10 
Názov Zákazky Audit účtovnej závierky za rok 2013 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit ročnej závierky za rok 2013..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 11 
Názov Zákazky Výzva na predkladanie cenových ponúk-ryby,hadina mrazená, zelenina mrazená. 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúkponúk - ryby, mraz.zelenina, mraz.hydina.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 12 
Názov Zákazky Cenový prieskum-brav. hov. mäso a mäsové výrobky 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk , brav. hov. mäso a mäsové výrobky.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 13 
Názov Zákazky Chlieb a pekársky tovar 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - chlieb a pekársky tovar.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 14 
Názov Zákazky Cenový prieskum - vajcia 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - vajcia.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 15 
Názov Zákazky Riešenie modernizácie infraštruktúry - II.etapa 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - PD - II. etapa, Riešenie modernizácie infraštruktúry..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 1.10.2013 
Poznámky  
 
ID 16 
Názov Zákazky Potraviny - hrubý tovar 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - potraviny - hrubý tovar..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 2.10.2013 
Poznámky  
 
ID 17 
Názov Zákazky Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - Papier na kopírovanie a xerografický papier..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 4.10.2013 
Poznámky  
 
ID 19 
Názov Zákazky Čistiace prostriedky 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace prostriedky..doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 7.10.2013 
Poznámky  
 
ID 20 
Názov Zákazky Dezinfekčné prostriedky 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - dezinfekčné prostriedky.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 7.10.2013 
Poznámky  
 
ID 21 
Názov Zákazky Vysokofrekvenčný pojazdný RTG prístroj 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie cenových ponúk - pojazdný RTG prístroj.doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 10.10.2013 
Poznámky  
 
ID 22 
Názov Zákazky Temperovanie traktru kaštieľa H. Lefantovce 
Výzva na predkladanie cenových ponúk Výzva na predkladanie ponúk - temperovanie Horné Lefantovce .doc 
Vyhodnotenie cenových ponúk  
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 14.10.2013 
Poznámky  
 
ID 23 
Názov Zákazky Riešenie modernizácie infraštruktúry -II. etapa 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Vyhodnotenie CP - Riešenie modernizácie infraštruktúry -II. etapa.r.doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 16.10.2013 
Poznámky  
 
ID 24 
Názov Zákazky Chlieb a pekársky tovar 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Informácia o vyhodnotení cenových ponúk - Chlieb a pekársky tovar.doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 17.10.2013 
Poznámky  
 
ID 25 
Názov Zákazky Cenový prieskum - Vajcia 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Informácia o vyhodnotení cenových ponúk - Vajcia.doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 17.10.2013 
Poznámky  
 
ID 26 
Názov Zákazky Pojazdný RTG prístroj 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Informácia o vyhodnotení cenových ponúk - Pojazdný RTG prístroj.doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 18.10.2013 
Poznámky  
 
ID 27 
Názov Zákazky Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk Informácia o vyhodnotení cenových ponúk - Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013.doc 
Súhrnná správa o zákaz. s níz. hodnotou s cenami nad 1000 EUR  
Dátum Zverejnenia 18.10.2013 
Poznámky  
[ 1 2 3 4 ]
   
   
   

Created by: Imrich Balogh © 2013 - 2015 Všetky práva vyhradené !