Verejné obstarávanie - PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov:                     Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Štát:                         Slovenská republika

Zastúpená:               Ing. Erika Chudá, riaditeľ

IČO:                          37971832

WEB:                        www.snzobor.sk

Kontaktná osoba:   Daniela Gažová

tel.                            037/6941384

fax.                           037/6510616

e-mail:                      gazova@snzobor.sk

 

 

 

[ 1 2 ]
Celkový počet záznamov: 27
stránka 1 z 2
strán: 
Názov Súťaže Elektrická energia pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oznámenie o vyhlásení VO Výzva na predkladanie ponúk-podlimitné zákazky-elektrická energia.pdf 
Súťažné Podklady Elektrická energia 2013.docx 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 20.9.2013 
Poznámky  
ID 2 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oznámenie o vyhlásení VO Výzva na predkladanie ponúk - Nákup plynu.pdf 
Súťažné Podklady Nákup plynu 2013 (3).docx 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 25.09.2013 
Poznámky  
ID 3 
 
Názov Súťaže Elektrická energia pre Šn sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o VO.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 4.10.2013 
Poznámky  
ID 5 
 
Názov Súťaže Elektrick8 energia 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §136 ods. 9 zákona o VO časť Ostatné.pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 9.10.2013 
Poznámky  
ID 6 
 
Názov Súťaže Elektrická energia 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO časť Kritériá.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 9.10.2013 
Poznámky  
ID 7 
 
Názov Súťaže Elektrická energia 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods.9 zákona o VO -Kritériá - Elek. energia.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 14.10.2013 
Poznámky  
ID 8 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. ,vrátane prevzatia záruky za odchýlku Viac ... 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o VO, časť OSTATNÉ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 25.10.2013 
Poznámky  
ID 9 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 136 ods.9 písm. c, zákona o VO časť OSTATNÉ..pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 28.10.2013 
Poznámky  
ID 10 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.,vrátane prevzatia záruky za odchýlku 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona o VO - časť KRITÉRIÁ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 5.11.2013 
Poznámky  
ID 11 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.,vrátanie prevzatia záruky za odchýlku 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o VO.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 6.11.2013 
Poznámky  
ID 12 
 
Názov Súťaže Nákup plynu pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ" Zápisnica z otvárania ponúk - Nákup plynu.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ" Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - Nákup plynu.pdf 
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO Správa o podlimitnej zákazke - Nákup plynu.pdf 
Dátum Zverejnenia 16.12.2013 
Poznámky  
ID 13 
 
Názov Súťaže Elektrická energia pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ" Zápisnica z otvárania ponúk - elek. energia OSTATNÉ.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ" Zápisnica z vyhodnocovania ponúk - elek. energia KRITÉRIÁ.pdf 
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO Správa o podlimitnej zákazke - elektrická energia.pdf 
Dátum Zverejnenia 17.12.2013 
Poznámky  
ID 14 
 
Názov Súťaže Všeobecné antiinfekčné látky a očkovacie látky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 
Oznámenie o vyhlásení VO Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovanice látky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o..pdf 
Súťažné Podklady Antiinfekcne_latky_a_ockovacie_latky.doc 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 3.2.2014 
Poznámky  
ID 15 
 
Názov Súťaže Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre ŠN sv. Viac ... 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa §41 ods.1 zákona o VO.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 28.2.2014 
Poznámky  
ID 16 
 
Názov Súťaže Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovanie látky pre ŠN sv. Viac ... 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 136 ods. 9.pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 06.03.2014 
Poznámky  
ID 17 
 
Názov Súťaže Všeobec.antiinfekčné látky-Informácia podľa §41 -Kritériá 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Antiinfekčné látky-Informácia podľa § 41.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 10.3.2014 
Poznámky  
ID 18 
 
Názov Súťaže Antiinfekčné látky -Informácia podľa § 136 ods. 9 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Antiinfekčné látky-Informácia podľa § 136 ods.9.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ"  
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO  
Dátum Zverejnenia 10.3.2014 
Poznámky  
ID 19 
 
Názov Súťaže Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre ŠN sv. Viac ... 
Oznámenie o vyhlásení VO  
Súťažné Podklady  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ"  
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ"  
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ" OSTATNÉ-Antiinf.látky.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ" KRITÉRIÁ-Antiinf. látky.pdf 
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO Správa o zákazke-Antiinf.látky.pdf 
Dátum Zverejnenia 30.4.2014 
Poznámky  
ID 20 
 
Názov Súťaže Automatický biochemický analyzátor bez ISE modulu 
Oznámenie o vyhlásení VO Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky).pdf 
Súťažné Podklady Sutazne_podklady_Biochemicky_analyzator.pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 41 ods. 1 časť OSTATNÉ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 136 ods. 9.pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia podľa § 41 ods. 1 časť KRITÉRIÁ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia podľa § 136 ods. 9.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ" Zápisnica z vyhodnocovania ponúk - Biochem. analyzátor.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ" Vyhodnotenie - EA, Biochem. analyzáotor.pdf 
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO Správa o zákazke - Biochem. analyzátor.pdf 
Dátum Zverejnenia 21.11.2014 
Poznámky  
ID 21 
 
Názov Súťaže Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň 
Oznámenie o vyhlásení VO Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky).pdf 
Súťažné Podklady Lekarske_roztoky 2014.pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa § 41 ods. 1 časť OSTATNÉ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "OSTATNÉ" Informácia podľa §136 ods. 9 písm.c),d),e).pdf 
Informácia podľa §41 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia podľa § 41 ods. 1 časť KRITÉRIÁ.pdf 
Informácia podľa §136 ods. 1 zák. č.25/2006 Z.z. časť "KRITÉRIÁ" Informácia podľa §136 ods. 9 písm.c),d),e).pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "OSTATNÉ" Zápisnica z vyhodnocovania, Lekárske roztoky - EA.pdf 
Zápisnica z otv. ponúk a vyh. splnenia podmienok časť "KRITÉRIÁ" Zápisnica z vyhodnocovania, Lekárske roztoky - EA.pdf 
Správa podľa §21 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO Správa o podlimitnej zákazke-Lekárske roztoky.pdf 
Dátum Zverejnenia 24.11.2014 
Poznámky  
ID 22 
[ 1 2 ]
   
 
   

Created by: Imrich Balogh © 2013 - 2015 Všetky práva vyhradené !